REGULAMIN STUDIO FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE „WIKTORIA

Wchodząc do naszego salonu i decydując się na skorzystanie z oferowanych przez nas usług akceptujesz i respektujesz poniższy regulamin.

1. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne „Wiktoria” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). Salon wykorzystuje Wasze dane tylko na swoje potrzeby i nie przekazuje tych danych innym instytucjom, firmom, osobom.

2. Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w zależności od ilości zużytego materiału, poziomu trudności, wymagań odbiorcy oraz indywidualnie udzielonego rabatu dla stałych Klientek/ Klientów.

3. Godziny otwarcia Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne „Wiktoria”:

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

W sobotę od godz 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione oraz dni ustawowo wolne od pracy, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.

4. Wizyta i godzina wykonania usługi jest kwestią umowną i jej czas rozpoczęcia i wykonania jest określany w przybliżeniu.

Jeśli z przyczyn niezależnych od wykonawcy wizyta lub usługa nie zmieści się w określonym czasie lub zostanie przesunięta albo nie będzie wykonana to żadna ze stron nie ma prawa rościć sobie prawa o zadośćuczynienie jeśli usługa nie jest wcześniej zapłacona. Klientka/Klient może zrezygnować z usług bez żadnych konsekwencji do momentu jej rozpoczęcia.

5. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście przez Klientki/Klienta na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 15 min, po umówionym terminie- każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi. Jeśli opóźnienie wynika ze spóźnienia się przez właściciela lub pracowników salonu, cena usługi może zostać zrabatowana lub termin wizyty może zostać zmieniony i na pewno zostanie priorytetowo wykonany w najszybszym terminie wybranym przez Klienta.

6. Personel salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub odwołania wizyty.

7. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient musi poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych ( klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientka/ Klient zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Jeśli Klientka/Klient zdecyduje się na wykonanie usługi mimo przeciwwskazań lub utai takowe to na własną odpowiedzialność i ryzyko i nie przysługuje mu odszkodowanie z racji poniesionych szkód i powikłań.

8. Reklamacje uwzględniane są do 48 godzin od wykonania usługi.

Reklamacje zgłaszamy telefonicznie lub osobiście w naszym salonie, jeśli będzie zgłoszona później niż dwa dni po wykonanej usłudze wszelkie czynności będą wykonywane odpłatnie i cena będzie określana indywidualnie. Jeśli usługa została wykonana po wcześniejszym ustaleniu z Klientką/ Klientem lub kolor, kształt itp. został wykonany na życzenie Klientki/Klienta, reklamacja jest uważana za bezpodstawną i wszelkie czynności po usługowe będą wykonywane odpłatnie.

9. Klientka/Klient są zabezpieczeni podczas usług ubraniami ochronnymi i przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary, szaliki itp.

Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne „Wiktoria” nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, ubrudzone ubrania lub zagubioną biżuterię.

10. Dzieci (wiek do lat 10)- mogą przebywać w salonie tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci jak i dorosłych odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie lub sam sprawca jeśli jest osobą pełnoletnią.

Oczywiście prosimy o nie dotykanie narzędzi, sprzętu,dekoracji i wszelkich urządzeń w salonie!

11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

12. Zamówienie usługi w Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne „Wiktoria” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

13. Informujemy, że dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z czym apelujemy, aby składana przez Państwa reklamacja odpowiadała wymogom prawa.

Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa w RP stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m. in. zachowania, polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu.

Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, mających na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników.

W szczególności prosimy, aby w reklamacjach nie używać słów obraźliwych oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne „Wiktoria” i osób w niej zatrudnionych.

14. Informujemy, że salon jest monitorowany 24h/ dobę, a personel wykonuje zdjęcia przed wykonaniem usługi oraz po jej wykonaniu.

15. Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne „Wiktoria” zastrzega sobie prawo do zamiany niniejszego regulaminu.