Polityka prywatności strony internetowej www.adamus-studio.pl

 

Administratorem danych osobowych użytkownika aplikacji Błażej Adamus prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą STUDIO FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE “WIKTORIA” Błażej Adamus woj. ŁÓDZKIE, pow. bełchatowski, gm. Kleszczów, miejsc. Kleszczów, ul. Główna, nr 84, lok. 26, 97-410, poczta Kleszczów oraz woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Waszyngtona, nr 46, 42-217, poczta Częstochowa dalej „ADO”).

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 3. W związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem iuro@adamus-studio.pl.

 

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usług świadczonych przez ADO

 

ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

ADO przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

ADO powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. H88 spółka akcyjna ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. H88 spółka akcyjna ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. Booksy Al. KEN 105 / U402-722 Warsaw – w celu korzystania z systemu sprzedażowego
 4. Rejestracja i korzystanie ze strony internetowej

 

Aby skorzystać z możliwości rejestracji/zapisu na wizytę użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda.

 

Dane podane w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w bazie ADO. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły rejestracji takie jak data rejestracji.

 

Kontakt e-mailowy.

 

Kontaktując się ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane ADO w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Logi serwera

 

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez ADO w celu identyfikacji użytkownika.

 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Kontakt z ADO

 

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@adamus-studio.pl.